Chính sách kiểm tra hàng

– Khi nhận hàng quý khách có quyền yêu cầu nhân viên giao hàng mở cho kiểm.

– Trường hợp đơn hàng đặt mà bên bán giao không đúng loại sản phẩm quý khách có quyền trả hàng và không không thanh toán tiền.

– Trường hợp quý khách đã thanh toán trước nhưng đơn hàng không đúng quý khách yêu cầu hoàn toàn hoặc giao lại đơn mới như đã đặt.